top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านมือสองญี่ปุ่น
" ร้านซามูไร "
 

ร้านขายของมือสองญี่ปุ่น ร้านซามูไร @ จ. สมุทรสงคราม -งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ -งานสติ๊กเกอร์ ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้ -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

bottom of page