top of page

ผลงานออกแบบตกแต่ง "โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า" 

ตกแต่งภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า @จ.สมุทรสงคราม

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานเดินไฟฟ้าภายใน   -งานติดตั้งประตูบานเลื่อน

-งานติดตั้งเฟรมอะลูมิเนียม -งานป้ายอะคริลิค -งานฉลุตัวอักษร CNC
-งานออกแบบกราฟิกตกแต่ง -งานสติ๊กเกอร์ฝ้า / สติ๊กเกอร์ตัวอักษร
- ฟรีออกแบบ 3 มิติ
         

ออกแบบตกแต่งภายใน
ออกแบบตกแต่งภายใน
bottom of page