ผลงานออกแบบตกแต่งร้านเครื่องสำอาง "Yanhee Shop" 

ร้านเครื่องสำอาง ร.พ.ยันฮี @ จ.แพร่

-งานเฟอร์นิเจอร์ -งานตกแต่งกราฟิกภายใน

-งานป้ายกล่องไฟ -งานเดินไฟฟ้าภายใน