ผลงานออกแบบตกแต่ง "Clinic & Spa"

คลิกนิกเสริมความงาม & สปา ( บริเวณห้องสปา )

​Luxury & Natural Design

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานจัดแสง -งานไฟLED -งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ฟรีออกแบบ 3 มิติ

-งานผนัง  -งานติดตั้งหินอ่อน  -งานปรับปรุงฝ้าเพดาน  -งานกั้นผนังเบา
         

ออกแบบตกแต่ง คลินิก&สปา

Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved